Maillista

Vill du vara med och diskutera och hålla dig uppdaterad om vad som händer i nätverket? Skriv din email-adress som kommentar till det här inlägget! Du kan också maila oss:

Victor Egerbo, ungdomsledare i Pingstkyrkan Vetlanda
victor.egerbo@vetlanda.pingst.se

Jacob Hyving, ungdomsledare i Pingstkyrkan Huddinge
jacob.hyving@huddinge.pingst.se


Ett första steg i tro

1Mos 2:15 " Så tog Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den ".

I och med det nya folkliga uppvaknandet kring miljömedvetenhet är det viktigt att inse att vi som kristna faktiskt har ett särskilt ansvar att som nya, återupprättade skapelser i Kristus sköta, vårda, bruka och förvalta den planet vi lever på. Det är ett Guds uppdrag till människan. Hur låter vi den insikten prägla våra liv? Får detta några praktiska konsekvenser för vårt förhållningssätt till andra människor och till vår jord?

Den här bloggen har startats för att ge en möjlighet till att skapa ett nätverk kring miljö- och rättvisefrågor inom pingströrelsen i Sverige. Vi vill lyfta dessa frågor i våra respektive lokala församlingar samt på riksnivå för att verka för konkret förändring. Den 6/5 träffades en liten grupp ungdomsledare, pastorer, missionärer och andra intresserade på Pingst huvudkontor i Flemingsberg för att  samtala och diskutera frågor kring kristen livsstil, miljö och rättvisa.  Samtalet mynnade ut i ett beslut om att lyfta dessa frågor inom Pingströrelsen och uppmuntra till engagemang och debatt. Vi hoppas att du vill vara med och föra ett samtal om hur det skulle kunna ske.


 


RSS 2.0